Những bài mới nhất

 

 

 
Dõi mắt về quê thấy lệ nhòa
Tháng Giêng! Tháng tưởng niệm Hoàng Sa!
Thắp nén hương lòng dâng chiến sĩ
Biển sâu vùi xác, nợ nước nhà.
 
Sóng hờn, biển khóc, vun ngọn nước
Đất quặn, sông đau, tiếc đảo xa
Tàu chiến vẫy vùng không khuất phục
Bảy mươi bốn chiến sĩ rời xa.
 
Tôi vẫn chờ nghe tiếng còi tàu
Tiếng lòng thổn thức, tiếng lòng đau
Anh em bốn bể cùng lên tiếng
Đòi lại Hoàng Sa, đuổi giặc Tàu!